HPC Ukraine

Про нас

Функції департаменту:

1.Ведення, підтримка та сприяння формуванню загальнодержавного реєстру професійно практикуючих працівників суміжних  з  медициною спеціальностей – членів Організації, з метою здійснення ними подальшої професійної практики в Україні та за кордоном.

2. Сприяння зростанню професійного рівня  працівників Охорони здоров’я шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності та удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного медика на інтелектуальну працю та її результати.

3. Проведення відповідно до статутної діяльності Організації навчальних курсів, семінарів, медичних конференцій, симпозіумів у сфері медичного обслуговування та охорони здоров`я.

4.Розслідування скарг та прийняття відповідних  заходів до спеціалістів, які надають неякісні послуги.

Наша місія

Нашою місією є підтримка високого стандарту медичної практики, забезпечення якості надання медичних послуг та підвищення професійного рівня медичних фахівців.

Ми прагнемо створити сприятливу середовище для розвитку медичної галузі в Україні, де фахівці можуть вдосконалювати свої знання, навички та творчий потенціал. Через ведення реєстру професійно практикуючих працівників і реагування на скарги, ми гарантуємо, що надані медичні послуги відповідають найвищим стандартам якості.

Наша місія полягає в сприянні забезпеченню здоров’я та добробуту нашого суспільства шляхом забезпечення надійної, професійної та ефективної медичної допомоги для всіх громадян, які цього потребують.

HPC Ukraine