HPC Ukraine

Стандарти безперервного професійного розвитку

Післядипломна підготовка
Інтернатура
Терапевтичні спеціальності 2 роки
хірургічні спеціальності 3 роки

магістратура
інші спеціальності 1,1,5 років

клінічна ординатура 2 роки
А.1. аспірантура 3-4 роки
А.2.докторантура 3 роки
Б. тематичне удосконалення 2-4 тижні.

Передатестаційний обов’язковий цикл навчання
1 місяць 1 раз  в 5 років

Вузько направлені спеціалізовані курси.1 місяць 1 раз  на 3-4 роки.

HPC Ukraine